Oczywistym jest, że przy obecnej konkurencji na rynku oraz, że przy obecnym rozwoju firm oraz konkurencji bezpośredniej, konieczne jest posiadanie odpowiedniej strategii marketingowej, która przede wszystkim